Optymalizacja produkcji w branży metalowej - program dla firm

Co decyduje o terminie zlecenia produkcyjnego?

Terminowość zlecenia produkcyjnego

Niezależnie czy zarządzasz produkcją krótkich serii, czy działasz jak firma świadcząca usługi, na terminowość zlecenia produkcyjnego wpływa kilka czynników.

Oto najważniejsze z nich:

  • dostępność materiałów – czas zamówienia materiałów do momentu dostarczenia ich do produkcji,
  • czasochłonność wykonania – czas potrzebny na wykonanie z uwzględnieniem czasu przezbrojenia maszyn – procesu produkcyjnego,
  • dostępność fachowców –  czas, w jakim mogą oni przystąpić do produkcji z uwzględnieniem, czy nie realizują innych, zaplanowanych wcześniej zleceń produkcyjnych,
  • dostępność maszyn – czas, w jakim możemy z nich skorzystać na hali lub ten, na jaki możemy je wynająć.

Co łączy wszystkie te czynniki?

Każdy z nich może w rzeczywistości odbiegać od planowanego czasu realizacji zlecenia produkcyjnego. Generał Eisenhower powiedział: … plany są bezużyteczne, ale planowanie jest nieodzowne. Tak samo i Ty nie zawsze masz wpływ na ostateczny wygląd swoich planów ale możesz szukać rozwiązań, które pozwolą mądrze planować produkcję.

Jeśli chodzi o terminowość produkcji, rozwiązanie nie jest zbyt skomplikowane. Należałoby zarejestrować plan produkcji, kiedy zlecenia produkcyjne mają być realizowane i monitorować ich obecny stan. Pamiętaj, że bieżąca informacja pozwala wcześniej reagować na opóźnienia i trudności pojawiające się w procesie produkcyjnym.  

W planowaniu produkcji pomocne są następujące narzędzia:

Dostęp do informacji kluczowy przy zleceniu produkcyjnym

W wybranym narzędziu rejestrujesz m.in.:

  • plan produkcji,
  • termin realizacji poszczególnych zleceń produkcyjnych,
  • operacje,
  • materiały. 

W trakcie wykonania, aktualizujesz je zgodnie z rzeczywistością. Jeśli osobiście nie masz na to czasu – pracownicy mogą zaktualizować je sami – wpisując, co jest już zrobione, a co jeszcze nie. Dzięki temu na bieżąco masz dostęp do informacji, które pomogą Ci  wcześniej reagować i podejmować lepsze decyzje związane z wykonaniem zleceń produkcyjnych.

Posiadanie aktualnej i łatwo dostępnej informacji pozwala na szybkie reagowanie na odchylenia od planu produkcji, czyli uzyskanie lepszej terminowości produkcji.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany